Visit är med på Näringslivsbanan

20171118_194237
Inbjudan till föreläsning med Aron Andersson och Boris René 21 november
17 november, 2017
sunlight-hotel-conference--spa_2017-09-2714583
Välkomna på årsmöte 19 april!
29 mars, 2018

Visit är med på Näringslivsbanan

Min Hio 5 juli 2015[189]klipp

I samband med lanseringen av den nya näringslivsstrategin den 7 februari tog Visits ordförande Boje Bengtsson upp två huvudfrågor för de närmaste åren.

Förra året var det Gästabudsåret. Besöksnäringen kunde då visa mycket goda siffror med tioprocentig ökning av sålda hotellrum. Det ger klirr i kassan. Nu gäller det att gå vidare. Hur det ska gå till är viktig del i strategin för näringsliv och för besöksnäringen.

Stort behov av utbildning

–         Att leva och verka i en konkurrensutsatt värld är nyttigt, men också krävande. Allt fler besökare kräver med rätta allt mer och oftast bättre. Därför måste branschen utveckla sitt kunnande på alla håll. Idag är det svårt att hitta kompentent personal till såväl hotell som restauranger. För att råda bot på detta föreslår Visit att kommunerna i regionen arbetar för att få till bra yrkesutbildning inom besöksnäringen, så kallad YH. Elever som gått YH-utbildningar har historiskt mycket goda förutsättningar på arbetsmarknaden, sade Boje Bengtsson och fortsatte.

Rusta upp Nyköpingsån

–         Nyköping måste också se över sitt eget hus – eller vatten om man så vill. En upprustning av Nyköpingsån från hamnen och en halvmil uppströms har diskuterats med sikte på sportfiskare och kanotister. Det är bra, men det räcker inte. En ansiktslyftning av åns kringliggande gångstråk kan bli den pusselbit staden behöver för att få ytterligare en magnet för konferensgäster och vanliga turister. Här kan dessutom ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar bli en klok insats från kommunens sida.  Det skulle kunna bli en Win-win situation, avrundade han sitt tal.

Utöver dessa två viktiga frågor kommer handlingsplanen, som också ligger till grund för Visits verksamhetsplan, att innehålla vikten av att Besöksnäringsstrategin konkretiseras med mätbara mål. Dessutom ska den lokala organisationen Mötesplats Nyköping sjösättas. Därmed kan Nyköping få en och samma ingång från kunder inom mötessegmentet.

Mer information finns att läsa på Nyköping kommuns webplats, www.nykoping.se

Comments are closed.