Visit Nyköping Oxelösund

Vår huvudsakliga uppgift är att fungera som ett organ som främjar utveckling och tillväxt inom besöksnäringen i Nyköping och Oxelösund.

Det gör vi genom att erbjuda utbildningar, nätverksträffar och vara ett bollplank till föreningens medlemmar. Samtidigt agerar vi språkrör med kommunerna i regionen och andra myndigheter. På så sätt gör vi tillsammans Nyköping och Oxelösund till bättre besöksmål.