vno-nykoping2
Viktiga datum våren 2017
16 februari, 2017
Visits studentpris
Visits studentpris till Hanna Forslund, Nyköping Strand Utbildningscentrum.
15 juni, 2017

Årsstämma

skargard-visit-2

Välkommen till ordinarie årsstämma för Visit Nyköping-Oxelösund den 6 april

Vi ses på Blommenhof Hotell den 6:e april från kl. 8 för frukost (70: -/person betalas på plats) och årsmötet följer efter det från klockan 09.00 fram till klockan 10.30. Nedan följer dagordning och dokument går att ladda ner här på sidan.

Väl mött!

Plats: Blommenhof Hotell
Datum och tid: Torsdag den 6 april kl. 09.00

Ladda ner budget >>

Ladda ner Verksamhetsberättelse >>

Dagordning

1. Upprättande av röstlängd
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av två personer som jämte ordförande ska justera protokollet
4. Fråga om stämman kallats i vederbörlig ordning
5. Föredragning av styrelsens årsredovisning
6. Föredragning av revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
10. Fråga om arvoden
11. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter
12. Val av revisorer samt en suppleant
13. Val av valberedning
14. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

Nyköping 9 mars 2017

Styrelsen

Comments are closed.